At første anleggssalve for fiskerihamna snart går, kjem ikkje til å gå stilt for seg