Rapporterte om 38 brot på skjenkje- og salsløyve på Bømlo i fjor