Høge inntekter og korona gav pengar til overs i Vestland