Diskuterte fleirbrukshall kontra næringsutbygging

foto