Stort kjønnsgap blant dei med høg utdanning i Bømlo

foto