Fleire som slit med rus/psykiatri får innlegging

foto