Regjeringa innfører strenge regionale tiltak på Haugalandet