Jordskifteretten slit framleis med å få sakene fort nok unna

foto