Det gjekk i nesten 110 forbi fartskontrollen

foto