Noregs Hytteforbund vurderer å saksøkje staten på grunn av høge straumprisar

foto