Tåkelysmøtet: Ordføraren forventar at fylket og reiarlag følgjer opp