– I samband med dette vert vegen lagt om og køyremønsteret vert endra. Me bed alle om å køyre aktsamt og halde låg fart gjennom anleggsområdet, melder Bømlopakken, Vestland fylkeskommune på Facebook-sida si.

Omkøyringsvegen er no asfaltert.

DRONEFOTO MOT VEST: Slik ser prosjektet ut mot vest. Dronefotoet er teke før asfalteringa av omkøyringsvegen til venstre i biletet. Foto: Vestland fylkeskommune