Regjeringa vil skrote kjønnspoeng og avvikle karakterkrav for sjukepleiarutdanning