Fare for potetgull-krise i Noreg – tiltak frå styresmaktene