Lengre forventa levealder, men fleire tilfelle av hjarte- og karsjukdommar