Rubbestadneset skule på raudt nivå etter positiv covid-test

foto