Fekk inn over 70 millionar kroner i bompengeinntekter i 2021