– Det mest fornuftige vil vera å byggja eit beredskapssenter i Hollundsdalen