Brundtland: – Koronapandemien viser kor viktig det er med internasjonalt samhald