Kommunen får dela ut meir koronatilskot til lokalt næringsliv