Noreg og Færøyane samde om makrellavtale for 2021

foto