Ordføraren er uroa over den komande flyktningsituasjonen