Ville auke godtgjersla for politiske verv, men vart nedstemd