Mostrastongvinnar Skarstein usamd med Uhrenholdt Jacobsen: – Kan ikkje vere eit tema

foto