Fryktar sjøfiske gjer pukkellaksen til den nye kongekrabba