Ingen veit kor mange fisk som rømde frå oppdrettsanlegg i fjor