Kommunen stengjer ute lokale og nyetablerte bedrifter