Formannskapet godkjende budsjett for kjøp av industriareal