Kjem med klargjering om revidert Bømlopakke knytt opp til ny stortingsproposisjon