Næringsrådet ber kommunen skrinleggja bomringen rundt Svortland