Busselskap opplever kraftig auke i drivstoffutgiftene