Veit ikkje kven som eig lagerbygget på kaien i Eidesvik

foto