160 flyplassarbeidarar kan gå ut i streik frå tysdag

foto