Lokalavisene og NRK saman om stort prosjekt om flytting

foto