Ekstraordinært utvalsmøte kring krysset i Leirdalen

foto