Nærmare 130 lag og organisasjonar fekk grasrotmidlar på Bømlo