Vestland fylkeskommune skal styrkje jordvernet

foto