Lokalt reiarlag vel lokalutvikla teknologi til tre nytinga skip