Krev svar frå fylkeskommunen om opphøvla vegar

foto