Frå hausten av kan du ta masterutdanning i musikk og kroppsøving -og idrettsfag på Stord

foto