Snart skal ungdommen ta store og viktige vegval for framtida