Jobbsjansen gav Ailin ein døropnar tilbake til arbeidslivet

foto