Bømla-næringslivet eksporterte for om lag fire milliardar kroner