Forventa levealder på veg opp igjen – rekordlåg fruktbarheit