Desse tre meiner yoga er ein fin måte å inkludere nye mennesker