Mange har ikkje registrert hjartestartaren sin i appen «hjelp 113»