Aktivitetsguiden er på plass på Bømlo, for deg og meg

foto