Høg aktivitet i arbeidslivet gjev låg arbeidsløyse