Dei har vore ein viktig husbyggjar på Bømlo i 110 år

foto