Spurte om kva kommunen vil gjera for å få Post i butikk tilbake til Moster